Надсилаючи заповнену форму особа, що звертається (далі – Користувач) через веб-сайт https://turbota.icu (далі – Сайт) надає Компанії право на обробку персональних даних Користувача, згідно з чинним законодавством України, та з метою зазначеною нижче.

Зокрема, Користувач дає свою однозначну згоду на обробку його персональних даних, у тому числі – на будь-яку дію чи сукупність дій, таких як збір, реєстрація, накопичення, зберігання, адаптування, зміна, відновлення, використання й розповсюдження (розповсюдження, реалізація, передача), знеособлення, знищення персональних даних, у тому числі з використанням інформаційних (автоматизованих) систем.

Користувач також дає Компанії згоду на інші дії, які може здійснювати Компанія з його персональними даними в письмовій (паперовій), електронній та іншій формі, включаючи, та не обмежуючись такими персональними даними Користувача:

Персональні дані Користувача обробляються Компанією з метою:

Персональні дані Користувача, що обробляються Компанією згідно з цим документом, можуть зберігатись в Компанії протягом всього терміну діяльності Компанії.

Персональні дані Користувача, крім знеособлених персональних даних, за режимом доступу є інформацією з обмеженим доступом. Компанія розкриває персональні та інші дані Користувача виключно з метою, що пов’язана з розглядом його звернень.

У відповідності з вимогами чинного законодавства України Компанія може розкривати частину даних Користувача третім особам з метою, пов’язаною з їхніми законними правами й повноваженнями, у тому числі державним органам, органам місцевого самоврядування, комунальним підприємствам при дотриманні встановленого порядку надання таких даних.

Компанія забезпечує безпеку даних Користувача від втрати, розголосу та несанкціонованого доступу третіх осіб із застосуванням технологій систем безпеки, впровадження режиму обмеженого доступу й контролю доступу до даних авторизованими співробітниками.

Користувач також надає свою однозначну згоду на надсилання інформації, повідомлень на надані ним адреси електронної пошти, номери телефонів, тощо.

Відкритий недержавний пенсійний фонд «Турбота» зареєстрований 6 серпня 2009 р. як фінансова установа (реєстраційний номер 12102379), про що видано свідоцтво про реєстрацію фінансової установи серії ПФ № 118, дата видачі 11.08.2009.

Сайт працює у тестовому режимі

© 2021 «Група ICU»